State Raluca Maria

Experienţa profesională

Perioada 01/09/2010 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Educație Fizică și Sport
Numele şi adresa angajatorului “Complexul Educațional “Lauder Reut”
Iuliu Barasch, nr 15, sector 3, 030791 București (România)”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ


Perioada 01/09/2002 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Coordonatorul cercului de Natație – Înot
Numele şi adresa angajatorului “Clubul Copiilor nr. 1 Sector 1
Herman Oberth, nr 2, 012182 București (România)”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ


Perioada 2001 →
Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager – voluntar
Activităţi și responsabilităţi principale Arbitraj, secretariat competițional, translator, amenajarea sălii competiționale, înscrieri și evidență sportivi și delegații, responsabil cu derularea antrenamentelor de organizare.
Numele şi adresa angajatorului “Federația Română de Gimnastică Ritmică
Vasile Conta, sector 1, 020951 București (România)”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Competițional intern și internațional

Perioada 2000 →
Funcţia sau postul ocupat Instructor sportiv
Activităţi si responsabilităţi principale “Coordonator activități sportiv-recreative de timp liber
Coordonator activități sportive competiționale”
Numele şi adresa angajatorului “Federația Română Sportul pentru Toți
Vasile Conta, 020951 București (România)”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sport și activități sportive competiționale

Perioada 2010 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Consilier
Activităţi si responsabilităţi principale Serviciu Monitorizare
Numele şi adresa angajatorului “Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
București (România)”

Perioada 2010 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Inspector
Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, Îndrumare, Analiză și Control
Numele şi adresa angajatorului “Poliția Comunitară Sector 1
Cartier Aviației, București (România)”

Perioada 01/09/2007 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale “Educație Fizică și Sport
Șef de catedră”
Numele şi adresa angajatorului “Școala cu clasele I-VIII nr. 179
Ardealului, nr. 34, 013433 București (România)”
“Tipul activităţii

” Învățământ

Educaţie şi formare

Perioada 01/10/2011 → februarie 2015
Calificarea/diploma obţinută Master
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Management Educațional și comunicare instituțională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Povernei, nr 6, 010641 București (România)”
“Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională” “Învățământ superior de stat

2011- 2014, din septembrie 2015 intra în viguare
Susținere Grad I
Educație Fizică și Sport

Academia Națională de Educație Fizică și Sport
Constantin Noica, nr. 140, sector 6, 060057 București (România)

Învățământ superior de stat”

Perioada 2009 – 2011
Calificarea/diploma obţinută Certificat Gradul II
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Educație Fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Academia Națională de Educație Fizică și Sport
Constantin Noica, nr 140, sector 6, 060057 București (România)”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ superior de stat


Perioada 08/2007 →
Calificarea/diploma obţinută Certificat de Definitivare în învățământ
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Educație Fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Academia Națională de Educație Fizică și Sport
Constantin Noica, nr 140, sector 6, 060057 București (România)”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ superior de stat

Perioada 2005 – 2007
Calificarea/diploma obţinută Master
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Management și Comunicare în Afaceri
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Povernei, nr 6, 010641 București (România)”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ superior de stat

Perioada 2001 – 2006
Calificarea/diploma obţinută Absolventă / Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Comunicare și Relații Publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Povernei, nr 6, 010641 București (România)”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ superior de stat

Perioada 2001 – 2005
Calificarea/diploma obţinută Absolventă / Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Educație Fizică și Sport
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Academia Națională de Educație Fizică și Sport
Constantin Noica, nr 140, sector 6, 060057 București (România)”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ superior de stat

Perioada 2003 →
Calificarea/diploma obţinută Carnet instructor
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Fitness și Aerobic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare “Federatia Română Sportul pentru Toți
Vasile Conta, sector 1, 020951 București (România)”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ de stat – curs intensiv