State Raluca Maria

State Raluca Maria Experienţa profesională Perioada 01/09/2010 → Funcţia sau postul ocupat Profesor Activităţi si responsabilităţi principale Educație Fizică și Sport Numele şi adresa angajatorului “Complexul Educațional “Lauder Reut” Iuliu Barasch, nr 15, sector 3, 030791 București (România)” Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ ” ” Perioada 01/09/2002 → Funcţia sau postul ocupat Profesor…

Details